Thảo luận:Những thói hư tật xấu của người Việt/89

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tài liệu kia có từ năm 1907, mà thế kỉ này vẫn còn đúng. :(

Nguyenthephuc, 07:15, 11/4/2011 (UTC)