Thảo luận:Những thực phẩm kỵ nhau

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thì ta thêm câu "Mật ong bột sắn độc thù/Tò mò nếm thử dễ từ mạng ngay" vào đầu vậy :P (Cái này quả đúng thế thật!)

Phạm Thạch Thảo, 06:12, 16/1/2012 (UTC)

mình thấy còn thiếu "mật ong và bột sắn"

Vuvietdoc, 04:55, 16/1/2012 (UTC)