Thảo luận:Phép phản biện trong khoa học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong bài có thuật ngữ "khả năng phân biện", phải chăng là gõ nhầm của "khả năng phản biện"?

Tủ sách Khoa học - VLOS, 20:40, 4/4/2014 (UTC)