Thảo luận:Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Q1) Có khác nhau không?

A1) Có

Q2) Khác nhau ở đâu?

A2) Khác nhau ngay từ bản chất. PP dạy học GQVĐ xuất phát từ một tình huống gợi vấn đề. Còn PP đàm thoại gợi mở thì không.

Bạn có thể xem thêm Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp để rõ hơn.

Nguyenthephuc, 12:09, 19/6/2015 (UTC)

cho e hỏi "phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề" với "phương pháp dạy học đàm thoại gợi mở" có khác nhau không? vfa nếu khác thì khác ở đâu. e cám ơn

Ntram, 14:38, 18/6/2015 (UTC)