Thảo luận:Phong Cáo - Thai Phụ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thai Phụ hành Kim, Phong Cáo hành Thổ, cả hai sao này là quý tinh chủ bằng sắc, ấn tín, hiển đạt. Hai sao Phụ Cáo sách xưa không thấy nói đến vị trí miếu hãm, nhưng nói chung đóng vào cung Tật Ách thì bằng sắc, ấn tín có tác dụng gì đâu. Cho nên theo thiển ý của tôi, hai sao này đóng đâu tốt đấy, chỉ không nên rơi vào cung Tật Ách là được.

Thai Phụ Phong Cáo chính là hai vệ tinh của Văn Khúc, nó đại diện cho Văn Khúc đứng ra tam hợp với Văn Xương ( dành cho những người Mệnh có Văn Xương đóng ở các cung Dương). Văn Khúc chủ học hành, công danh; cho nên ta có thể xem Thai, Cáo chính là hóa khí của Văn Khúc ( và cả Văn Xương nữa). Có học hành giỏi giang , thi đỗ thì mới có bằng sắc ấn tín để làm quan. Như vậy Thai Cáo chính là kết quả của Xương Khúc vậy.

Thai, Cáo làm cho bộ Xương Khúc thêm rực rỡ. Mệnh có Văn Xương nếu có thêm Thai, Cáo nữa thì đã đẹp càng thêm đẹp. Thái Dương có Văn Xương lại thêm Thai hoặc Cáo đồng cung nữa chắc cũng cỡ Tể Tướng ( thời nay là Thủ Tướng).

Thai Cáo đẹp nhất khi có thêm Quang Quý, để hợp thành bộ " Ân Quang, Thiên Quý, Thai Phụ, Phong Cáo" gọi tắt là bộ " Tứ Vinh" rất hiển đạt về công danh. Mệnh có Tứ Linh chủ oai nghiêm được mọi người tôn phục, nếu có thêm Tứ Vinh nữa thật là toàn mỹ. Trường hợp này có thể xem là một lãnh đạo có thể thu phục được lòng người, bên cạnh đó cũng rất trí thức, học hành giỏi giang. Hiếm có lắm. Nhưng như thế nào gọi là được hưởng Tứ Vinh, trường hợp này xin đưa ra ý kiến cá nhân: Thai Cáo Quang Quý phải đủ cả bốn sao đóng tại Mệnh, Tài, Di, Quan. Nói chung 4 sao này hội hợp chầu về Mệnh Thân, giồng như Tứ Linh.

Người được hưởng Thái Tuế, luôn có tư thế vươn cao ngạo nghễ, muốn làm lãnh đạo, nhưng đã làm lãnh đạo thì phải dám nói dám làm, do đó rât dễ động chạm, hơn nữa địa vị cao thì nhiều người ghét tìm cách hãm hại. Chính vì thế luôn có Tứ Linh theo để phù trì. Mệng trong tam hợp Thái Tuế nếu có cả Tứ Vinh nữa rất hiếm.

Thai Cáo Quang Quý chính là con của Xương Khúc, là "Hóa Khí" của bộ Xương Khúc. Học hành giỏi giang, biết lễ nghĩa tất đõ đạt làm lãnh đạo có tài năng để cho dân được nhờ ( Xương Khúc biến ra Thai Tọa), làm lãnh đạo rồi lại cần thương dân như con, phải "Lo trước thiên hạ, vui sau Thiên Hạ" ( Xương khúc hóa thành Quang Quý).

Bộ Thai Cáo này phù trợ cho bộ Chính Tinh nào cũng tốt ( Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham, Cự Nhật, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Nhật Nguyệt). Nhưng vì là con đẻ của XƯơng Khúc nên theo tôi thiển nghĩ thích hợp nhất cho bộ Cự Nhật ( bởi vì Cự Nhật gặp văn Xương thì chắc chắn có thêm Thai Cáo) và bộ Nhật Nguyệt.

Thai Cáo cũng giải được phần nào Không Kiếp ( xin lưu ý bốn vị trí đắc địa của Không kiếp ở Dần Thân Tỵ Hợi đều có Thai Phụ đứng ở cung nhị hợp). Tuy nhiên Thai Cáo kỵ gặp Đà La hãm địa vì Đà hãm hóa khí u ám, trong khi Thai Cáo chủ vẻ vang, kiểu ngạo hình thức bên ngoài, có Đà ám che mất thì còn khoe khoang ấn tín mũ áo cân đai với ai nữa. Lưu ý chỉ khi Đà La hãm thôi mà Đà La phải đồng cung, nếu chiếu thì hiệu lực giảm đi nhiều, Đà La miếu vượng phải xem xét thêm.