Thảo luận:Review: Một số phương pháp tạo dòng cDNA

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Khi nghiên cứu hệ biểu hiện transcriptomics, người ta phát hiện thấy có khoảng chục gene (house-keeping genes) có mức biểu hiện gấp khoảng trăm lần so với những gene khác. Đặc biệt là các gene có chức năng điều hòa, là nhóm gene mà ta bình thường rất quan tâm thì mức biểu hiện lại cực nhỏ. Do phân bố lệch như vậy, nên nếu lấy trực tiếp mẫu mRNA tổng số thì sẽ đa phần là gặp house-keeping genes mà khó tìm được hết các regulatory genes. Thế nên mới cần bỏ bớt mRNA của house-keeping genes đi. Em google với khóa từ cDNA normalization sẽ có thêm thông tin

Cao Xuân Hiếu, 04:59, 7/8/2011 (UTC)

Dạ vâng, em hiểu ạ. Em sẽ chỉnh sửa thêm về bài của mình.

Anh có thể giải thích cho em một chút về công việc normalization. Em chưa biết đến nó!

Tran Manh Hao, 02:26, 7/8/2011 (UTC)

Theo anh, cần phân tách 2 khâu của quá trình tạo dòng cDNA là 1) tổng hợp cDNA từ mRNA; 2) tạo dòng cDNA (gắn cDNA vào vector). Hiện nay có nhiều ứng dụng chỉ cần bước thứ 1, vậy vai trò chính của bước thứ 2 là gì? Phải làm rõ.

Ngoài ra, trong khi xây dựng ngân hàng cDNA có 1 bước cực kỳ quan trọng là normalization. Ý nghĩa của nó, phương pháp tiến hành, ưu nhược điểm. Nếu phân tích được bước này thì bài viết trở nên rất hấp dẫn.

Cao Xuân Hiếu, 13:41, 4/8/2011 (UTC)