Thảo luận:Sản phẩm từ nước dừa

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nước dừa vẫn được đóng bịch bán ngoài chợ phục vụ cho các bà nội trợ trong việc kho thịt đấy bạn ạ. Có lãng phí đâu?

Nyeejere, 09:45, 17/11/2013 (UTC)