Sản phẩm từ nước dừa

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trái dừa sau khi lấy cơm dừa xong còn lại phần nước thường bỏ đi. Cần có một giải pháp chiết xuất tạo ra sản phẩm hữu ích để tận dụng nguồn lợi này phục vụ cho đời sống.

Thảo luận[sửa]

Liên kết đến đây