Sản phẩm từ nước dừa

Từ VLOS
(đổi hướng từ Sản phẩn tư nước dừa)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trái dừa sau khi lấy cơm dừa xong còn lại phần nước thường bỏ đi. Cần có một giải pháp chiết xuất tạo ra sản phẩm hữu ích để tận dụng nguồn lợi này phục vụ cho đời sống.

Thảo luận

Liên kết đến đây