Thảo luận:Số phận của vũ trụ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Số phận của vũ trụ

"Nhưng dù là một vũ trụ luân hồi, một vũ trụ dừng hay một vũ trự giãn nở mãi thì thời gian vẫn là vô tận, và con người vẫn tồn tại, nếu vậy thì mục đích và ý nghĩa của sự tồn tại của con người như thế nào? Phần tiếp sau tôi sẽ trình bày ý kiến cá nhân của tôi về vấn đề đó, và liên hệ nó đến tất cả các hoạt động đang điều khiển hành vi của chúng ta ngày nay". Tác giả đã nói về Nguyên Lý Vị Nhân trong bài này và tôi cảm thấy đó như một điểm sáng, một cứu cánh để ra khỏi mê cung hoang mạc của Vũ trụ. Xin Trân trọng cảm ơn bài viết rất khúc triết, tường minh, mang ý nghĩa triết học sâu sắc - Vũ trụ học thực sự mang đến niềm tin và góp phần điều khiển hành vi của con người - giá mà nó góp phần điều khiển được hành vi của các nhà lãnh đạo cao cấp của thế giới này thì chúng ta không bao giờ phải lo đến chiến tranh và các thảm họa do chính con người tự gây ra cho mình - Hữu Linh (thảo luận) 11:36, ngày 11 tháng 8 năm 2008 (EDT)