Thảo luận:SKKN: Dạy tập viết lớp 2, Vũ Xuân Hải

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo quan sát của tôi ở các lớp tiểu học ở Đức thì lớp học thường không quá 30 học sinh. Ngoài GV chính luôn cần có trợ giảng chính là người uốn nắn, hướng dẫn các em khi GV chính đang ở bục giảng. Điểm quan trọng nhất chính là sự ân cần và chăm chút của GV đối với từng em HS một ở giai đoạn tiểu học này. Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 04:53, ngày 10 tháng 10 năm 2008 (EDT)