Thảo luận:Tìm hiểu tranzito trường - FET, Nguyễn Trung Hoàng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mình nhớ không nhầm thì học vị của anh Kiên là Tiến Sỹ chứ không phải Thạc Sỹ

Vloser, 14:23, 27/3/2012 (UTC)