Tìm hiểu tranzito trường - FET, Nguyễn Trung Hoàng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Tìm hiểu tranzito trường - FET
Tên môn học Kĩ thuật điện tử
Tên giáo viên hướng dẫn Mr. Kien
Học hàm Phó Giáo sư
Học vị Thạc Sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Cơ khí động lực
Bộ môn Kĩ thuật điện tử
Tên sinh viên làm tiểu luận Nguyễn Trung Hoàng
Tên lớp Kỹ thuật tàu thủy
Khóa học K55
Thời gian làm tiểu luận 2 tuần

Nội dung tóm tắt[sửa]

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]

Liên kết đến đây