Tìm hiểu Transitor trường FET, Nguyễn Thị Ngát

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài tìm hiểu Transitor trường FET
Tên môn học Kỹ thuật điện tử
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm Giáo sư
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa
Bộ môn
Tên sinh viên làm tiểu luận Nguyễn Thị Ngát
Tên lớp TP1
Khóa học 52
Thời gian làm tiểu luận

Nội dung tóm tắt[sửa]

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]

[[Thể loại: ]]

Liên kết đến đây