Tìm hiểu về tranzitor trường FET, Đỗ Trần Minh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Tìm hiểu về tranzitor trường - FET
Tên môn học kỹ thuật điện tử
Tên giáo viên hướng dẫn nguyễn phan kiên
Học hàm Phó Giáo sư
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa điện tử viễn thông
Bộ môn ki thuật điện tử
Tên sinh viên làm tiểu luận đỗ trần minh
Tên lớp kĩ thuật tàu thủy
Khóa học k55
Thời gian làm tiểu luận 2 tuần

Nội dung tóm tắt[sửa]

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]

Liên kết đến đây