Tìm hiểu về Transistor trường FET, Hoàng Văn Quân

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Tìm hiều về Transistor trường FET
Tên môn học Kỹ thuât điện tử
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm Phó Giáo sư
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Co Khi
Bộ môn Han & CN kim loai
Tên sinh viên làm tiểu luận Hoàng Văn Quân
Tên lớp CN Han
Khóa học K53
Thời gian làm tiểu luận 2 tuan

Nội dung tóm tắt[sửa]

Tim hieu ve Transistor truong JFET

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]

Liên kết đến đây