Thảo luận:Tính tích cực nhận thức của người học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Kinh nghiệm dạy học: ”Dở nhất là sự cưỡng bức trong học tập”

Tuân thủ:

  1. Biểu dương mọi kết qua (dù là nhỏ nhất) của học sinh.
  2. Cổ vũ học sinh.
  3. Đừng tiếc lời khen.
  4. Nếu có nguyên nhân khiến em lười học, thì thày giáo tập trung vào một trong số các nguyên nhân đó, xét xem mình có lỗi gì?
  5. Xác định xem từng các em một cần cái gì? Sự nghiêm khắc? Lời khen? Sự yên tĩnh?
  6. Đừng cưỡng bức các em.
  7. Hãy kiên nhẫn chờ đợi tới lúc đột nhiên thấy em bé ham học.
  8. Điểm xấu là kẻ thù của lòng say mê và sự sáng tạo.

Xem thêm