Thảo luận:Terminology

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đây là trang quản lý các chữ viết tắt trên Tủ sách Khoa học VLOS. Mọi thay đổi trên đây sẽ ngay lập tức thực thi trên toàn bộ các trang viết khác. WikiSysop 13:48, ngày 13 tháng 7 năm 2008 (EDT)