Thảo luận:Thực chất của sao Bắc đẩu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bắc đầu dùng để gọi sao bắc cực. không biết có nhầm lẫn này từ khi nào nữa vì bắc đẩu trong thiên văn học trung quốc là để chỉ 7 sao của chòm gấu lớn hiện nay. Ở việt nam rất nhiều người gọi nhầm sao bắc cực là bắc đẩu. Vì thế tôi sửa lại cho đúng tên gọi của nó. bàn luận không ký tên trên là của Fairydream (thảo luận • đóng góp)