Thảo luận:Transistor trường FET, Nguyễn Hoàng Hiệp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài viết của bạn vừa bị empty bởi thành viên:Vuvanquy. Xem lịch sử trang sẽ rõ: [1]

Nguyenthephuc, 06:33, 23/3/2012 (UTC)

ủa sao bài viết của em đâu mất rồi

Hiephka, 03:49, 23/3/2012 (UTC)

Hiệp cho thêm thông tin cụ thể về xuất xứ tài liệu tổng hợp nhé. Tổng hợp từ bao nhiêu nguồn thì thống kê bấy nhiêu tài liệu.

Baocong 23:11, 19/3/2012 (ICT)
Baocong, 16:11, 19/3/2012 (UTC)

Bài viết của bạn khá dài, bạn nên chia nhỏ thành nhiều trang. Như vậy tiện cho việc biện tập của chính bạn và cũng dễ cho người đọc.

Nguyenthephuc, 15:11, 19/3/2012 (UTC)