Thảo luận:Truyện Kiều, Nguyễn Du

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ghi chú: "Hồng Sơn liệp hộ", không được rõ chữ "liệp" nghĩa là gì.

Phạm Thạch Thảo, 14:58, 11/8/2011 (UTC)

Your thinking and your editing are right!

Nguyenthephuc, 14:38, 11/8/2011 (UTC)

"Truyện Kiều là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất Việt Nam nó ăn sâu vào căn cơ văn hóa dân tộc, nó đi vào lối sống, trong các câu ca, trong tiềm thức của con người Việt Nam, xoay quanh tác phẩm này trong 200 qua đã có hàng trăm dị bản khác nhau, hàng ngàn nhà nghiên cứu giải nghĩa, phân tích, mổ xẻ truyện Kiều dưới nhiều góc độ khác nhau, thiết tưởng khó có thể thống kê và tổng kết được mức ảnh hưởng của truyện Kiều với văn hóa Việt Nam." Câu này em nghĩ nên chấm ở đâu đó để người đọc thở :-D Em sửa lại từ vựng "một"- mạo từ bất định ("one of the best" vs "the best".)

Phạm Thạch Thảo, 14:34, 11/8/2011 (UTC)