Thảo luận:Truyện Kiều, Nguyễn Du/Kiều gặp Kim Trọng

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Từ đường: nhà thờ họ. Thúc phụ từ đường ý nói người chú chết.

Popeye, 04:24, 22/6/2015 (UTC)

Song đào: song cửa sơn màu son đỏ (!?)

Popeye, 04:17, 22/6/2015 (UTC)

"247 Sầu đong càng lắc càng đầy" ý nói ngày xưa người ta đong thóc gạo bằng đấu, khi đong lắc thì thóc gạo vơi đi nhưng sầu chia ly này càng lắc không vơi mà lại đầy thêm. (Không biết ý này có đúng không?!)

Popeye, 04:06, 22/6/2015 (UTC)