Thảo luận:Truyện Kiều, Nguyễn Du/Kiều thăm mộ Đạm Tiên

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Truyện Kiều là 1 tác phẩm văn học bất tử sống mãi theo thời gian. Dùng thể thơ lục bát để miêu tả Thúy Kiều hết sức tuyệt vời. Nguyễn Du xứng đáng là đại thi hào của dân tộc Việt Nam

Bi kg, 08:55, 11/8/2011 (UTC)