Thảo luận:Về huyền thoại điện hạt nhân giá rẻ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cái nuclear này có thuộc dạng missile không vậy chú?

LunaMoonNight, 22:44, 17/7/2011 (UTC)