Thảo luận:Vai trò bảo vệ của MicroRNA

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Anh đổi lại một số thuật ngữ theo chuẩn hóa và đưa phần chú giải ra khỏi đoạn văn cho liền mạch. Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 10:15, ngày 7 tháng 8 năm 2008 (EDT)