Thảo luận:Xác định cấu trúc protein bằng kỹ thuật khối phổ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đây rõ ràng là 1 đột phá về công nghệ cho phép (1) khai thác thông tin về cấu trúc theo hướng tiệm cận với chức năng hơn, (2) cho phép hàng loạt hóa công nghệ, có thể thúc đẩy toponomics.


Cao Xuân Hiếu, 09:22, 4/7/2011 (UTC)