Thảo luận VLOS:Bảng giá quảng cáo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

@Nhokcon: Bạn không hài lòng về nội dung/chất lượng của trang này? Bạn có thể tham gia (thảo luận, góp ý) cho chất lượng của bài tốt hơn.

Nguyenthephuc, 07:11, 11/4/2011 (UTC)

những bài như vậy mà cho đăng sao???bó tay chấm cóp.không biết thì đừng có đăng bài

Nhokcon, 11:37, 8/4/2011 (UTC)