Thảo luận VLOS:Chào mừng người mới đến

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trang web khó xài quá, thật khó biết được hiện giờ đang ở phân mục nào. Ngoài ra khi bấm một số tab thì thấy đổi chữ từ Dự Án, Trang Chính.

Tvdi, 03:14, 3/9/2015 (UTC)

hãy phân tích rõ động lực để tao ra tiến trình phát triển của lịch sử từ xã hội thấp lên xã hội cao

Quachlinh, 08:30, 21/7/2011 (UTC)

Xin chào các bạn,Ten