Thế nào là nghiên cứu khoa học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

Trong thời gian gần đây đã có rất nhiều các chương trình nói về nghiên cứu khoa học được đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng trong đó có các sản phẩm sáng chế của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học cũng như nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của nhiều tầng lớp như nông dân, học sinh,.... Và cái việc sử dụng khái niệm nghiên cứu khoa học được đưa ra dùng nhiều. Tuy nhiên, việc dùng từ này đôi khi không được chính xác lắm. Do đó, trong bài viết này, tôi đưa ra một vài định nghĩa cơ bản về nghiên cứu khoa học để rõ ý hơn trong việc sử dụng cụm từ này trong các bài viết.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu khoa học nói một cách nôm na đó là nghiên cứu một cách khoa học hay nói một cách chi tiết hơn thì nghiên cứu khoa học là một quá trình tìm tòi, học hỏi, giải thích, xử lý (nghiên cứu) một hoặc một vài vấn đề của xã hội một cách có khoa học. Vậy "cách có khoa học" là gì? "Cách có khoa học" có nghĩa phải tuân thủ theo các bước sau:

- Đặt vấn đề: Xác định vấn đề nghiên cứu trong đó đặt ra vấn đề cần giải quyết, tìm hiểu xem đã có ai giải quyết chưa, nếu chưa thì vấn đề có tính mới. Nếu có người nghiên cứu rồi thì phải tìm hiểu xem họ làm thế nào, cách làm của họ ra sao, có phù hợp với điều kiện của mình (cá nhân, nhóm, tổ chức, đất nước, xã hội và thị trường hướng tới) hay không? Nếu có điểm gì chưa phù hợp thì mình sẽ nâng cấp, kết hợp hoặc tìm một giải pháp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

- Giải quyết vấn đề: Giải quyết vấn đề cần thực hiện theo các bước sau:

+ Tìm giải pháp tối ưu dựa trên các vấn đề đã đề cập. Đánh giá giải pháp theo hướng ứng dụng, công nghệ,...

+ Tổ chức thực hiện giải pháp để giải quyết vấn đề.

+ Đánh giá, hiệu chuẩn giải pháp đề ra: Các giải pháp đã được thực hiện cần phải được đánh giá, hiệu chỉnh lại dựa trên các tiêu chuẩn đã được ban hành để giải pháp có khả năng được triển khai thực tế. Nếu không đánh giá, hiệu chuẩn giải pháp theo các tiêu chuẩn đã ban hành tại mỗi nước, mỗi quốc gia hay quốc tế thì các giải pháp này không thể có cơ hội phát triển tiếp.

+ Đánh giá chất lượng giải pháp làm ra thông qua việc đo đạc, đánh giá được các đơn vị có chức năng đảm nhiệm.

- Kết luận: Sau khi giải pháp đã được đo kiểm kiểm tra, xác định chất lượng bởi các đơn vị chức năng thì lúc này giải pháp mới được coi là hoàn thiện và có khả năng đưa vào ứng dụng.

Tuy nhiên, nhìn nhận lại thực tế tại Việt nam, đa số các nghiên cứu của các bác nông dân, các em học sinh hoặc một số nhà nghiên cứu/ nhà khoa học mới chỉ dừng ở mức là tìm ra giải pháp, thực thi giải pháp. Đây được gọi là các sáng kiến chứ chưa thể được gọi là nghiên cứu khoa học. Các sáng kiến này đáng khuyến khích, đáng trân trọng nhưng sẽ đáng trân trọng hơn và quý giá hơn nếu các sáng kiến này được tiếp tục thực hiện thêm các bước nâng cấp theo hướng thương mại hóa. Nếu chỉ là sáng kiến hoặc cải tiến kỹ thuật đơn thuần mà không có kiểm chuẩn, không được đánh giá chất lượng bởi các đơn vị chức năng thì các sáng kiến này chỉ mang tính cục bộ, đơn vị, hộ gia đình chứ không tạo thêm được các giá trị kinh tế lớn mà các sáng kiến đáng ra đem lại được. Việt Nam đang thiếu rất nhiều bước này do đó, số lượng sáng kiến được thương mại hóa, được đưa ra thành sản phẩm thì quả thật còn ít.

Do đó, khái niệm nghiên cứu khoa học trong bài này chỉ với mục đích phân biệt chính xác khái niệm từ ngữ dùng đồng thời mong muốn người đọc nếu có sáng kiến, có cải tiến kỹ thuật thì tiếp tục tìm các nguồn hỗ trợ để hoàn thiện sản phẩm theo hướng thương mại.

Mọi liên hệ hoặc thắc mắc hoặc mong muốn hỗ trợ, xin liên hệ với Mr. Kiên. Tel: 0904696928 hoặc knguyenpAt sign.pnggmail.com

Xem thêm[sửa]

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này