Thay đổi mật khẩu trong Yahoo! Mail

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thay đổi mật khẩu của bạn là một ý tưởng hay nếu bạn nghĩ rằng có người nào đó đã biết được mật khẩu của bạn hoặc chỉ đơn giản là bạn đã không thay đổi mật khẩu của mình trong một thời gian dài -- hoặc chưa bao giờ thay đổi nó. Vậy làm cách nào để thay đổi mật khẩu Yahoo! mail? Hãy cùng đọc để tìm hiểu cách thực hiện việc này.

Các bước[sửa]

 1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo! mail của bạn. Chỉ việc mở trang đăng nhập bạn thường sử dụng để đăng nhập vào email và điền vào ID và mật khẩu Yahoo! của bạn. Nhấp “Sign in” (Đăng nhập) khi bạn nhập xong.
  • Bạn cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google.
 2. Nhấp vào biểu tượng hình bánh răng ở góc trên bên phải của trang. Một trình đơn hiện ra với tùy chọn “Account info” (Thông tin tài khoản) ở phía dưới cùng. hãy nhấp vào đó.
 3. Bấm vào “Sign In” (Đăng nhập) để tiếp tục. Bạn sẽ phải đăng nhập hai lần.
 4. Nhấn vào “Change your password” (Thay đổi mật khẩu của bạn) nằm phía dưới phần “Sign-In and Security” (Đăng nhập và Bảo mật).
 5. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, chọn một mật khẩu mới, và xác nhận mật khẩu mới. Mật khẩu mới phải dài ít nhất 8 ký tự và nên có ít nhất một chữ cái và một chữ số.
 6. Bấm vào nút “Save” (Lưu lại) để xác nhận và cài đặt mật khẩu mới của bạn. Có thể tìm nút này ở góc dưới bên phải màn hình hiển thị.
 7. Nhận tin nhắn xác nhận. Tin nhắn này sẽ xác nhận bạn đã thay đổi thành công mật khẩu. Bạn có thể sử dụng mật khẩu mới ở lần đăng nhập tiếp theo vào tài khoản Yahoo! của bạn. Nhấn “Continue” (Tiếp tục) để truy cập.

Lời khuyên[sửa]

 • Bạn nên luôn luôn chọn một mật khẩu có cả chữ thường và chữ hoa, cũng như có những ký tự đặc biệt và ký tự số.
 • Bạn có thể đặt câu hỏi bí mật và công cụ đặt lại mật khẩu khác tại trang Account Info (Thông tin Tài khoản) trong mục “Sign-In and Security” (Đăng nhập và Bảo mật).

Cảnh báo[sửa]

 • Thay đổi mật khẩu Yahoo! Mail của bạn cũng sẽ thay đổi mật khẩu bạn sử dụng cho các dịch vụ khác của Yahoo! trong trường hợp bạn sử dụng cùng một Yahoo! ID.

Nguồn và Trích dẫn[sửa]

Liên kết đến đây