Tiểu luận: Hệ enzyme P450

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tiểu luận về hệ thống enzyme khử độc cytochrome P450


Giới thiệu[sửa]

Vai trò[sửa]

Danh pháp[sửa]

Phân bố[sửa]

Cơ chế điều hòa[sửa]

Cấu trúc[sửa]

Bản quyền[sửa]

Thuộc về Cao Lan Phương và Cao Xuân Hiếu. Cấm sao chép dưới mọi hình thức.