Trợ giúp:Bắt đầu kế hoạch

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bạn hãy viết kế hoạch của bạn cũng như tôi đã viết kế hoạch cho mình ở VLoS.

Kế hoạch 1[sửa]

Bạn muốn tham gia đóng góp cho VLoS nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Xin có những chỉ dẫn sau:

  1. Bạn trước tiên cần thông thạo soạn thảo mã wiki bằng cách đọc bài viết Trợ giúp:Sửa đổi
  2. Bạn cũng nên xem thử 1 bài viết tiêu chuẩn trên VLoS gồm những mục chính nào tại VLOS:Bài mẫu
  3. Bạn tìm một nguồn tài liệu tin cậy về khoa học tiến hành sưu tầm các bài viết mà mình yêu thích. Nếu bạn chưa tìm được thì xem thử bài viết VLOS:Nguồn tài liệu khoa học
  4. Các thông tin về bản quyền là một trong những thông tin bạn cần đặc biệt chú ý khi đóng góp trên VLoS. Xin hãy luôn chú thích thông tin về bản quyền tại các bài viết của bạn. Xem thêm VLOS:Quyền tác giả
  5. Chúc các bạn có phiên làm việc vui vẻ trên VLoS

Nếu bạn có 1 kế hoạch hay hơn xin đừng ngần ngại sửa bổ sung vào đây.