VLOS:Cách đặt tên trang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hỏi
Còn thắc mắc? Mời vào:

Tên của trang viết trong VLOS phải được phần đông những người nói tiếng Việt hiểu được và sử dụng. Ngoài ra, các tên này cũng giúp dễ dàng tạo dựng liên kết giữa các trang trong VLOS. Để làm được điều đó, khi đặt tên trang viết mới, ta nên theo các quy ước sau:

  1. Tên trang, nếu là tiếng Việt, phải được viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp. Ví dụ: tên "DothihoaVN" không hợp lệ vì không đúng chỉnh tả; tên "Đô thị hóa Việt Nam" đúng chính tả và ngữ pháp.
  2. Tên trang phải viết bằng chữ thường, trừ chữ cái đầu tiên, và trừ trường hợp tên riêngtên viết tắt. Ví dụ: tên "RAJA YOGA" không hợp lệ; tên "Raja yoga" hay "raja yoga" hợp lệ.
  3. Tên nên được viết ngắn gọntổng quát. Ví dụ: tên "lược sử tóm tắt của cơ học" thừa, nên thay bằng "lược sử cơ học" hay tổng quát hơn "lịch sử cơ học".
  4. Khi tên bài viết có nhiều nghĩa tùy ngữ cảnh, thì mỗi nghĩa được viết là tên bài cộng thêm đằng sau ngữ cảnh trong ngoặc đơn. Ví dụ nghĩa màu sắc của từ vàng được viết là vàng (màu). Lúc này cũng cần thêm trang định hướng đến từng nghĩa, có thể là tên bài cộng thêm đằng sau chữ "định hướng" trong ngoặc đơn. Ví dụ vàng (định hướng).
  5. Tên trang không được chứa 2 kí tự sau: "&" và "+".
  6. Dùng tên cụ thể: nếu bài viết nói về Hiến pháp Việt Nam, không nên đặt tên bài là Hiến pháp để chỉ viết độc nhất về hiến pháp của Việt Nam.