VLOS:Extensions/Newpages

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Làm gì?

  • Dùng một tag lấy các trang mới nhất thuộc một số không gian tên trong một số thể loại nào đó.
  • Tự động thêm phần/section Xem thêm ở cuối bài viết. Gồm các trang cùng thuộc thể loại "nội dung" của trang hiện hành. Nếu trang hiện hành có mục lục thì một link xem thêm được chèn vào mục lục.
  • Tự động xếp trang vào thể loại:Trang có nhúng tag newpages hoặc category:This page has some newpages tags

Phát triển

  • Lọc trang thuộc thể loại: sơ khai, sơ thảo hoặc có kích thước nhỏ (n byte?)--
    Nguyenthephuc 20:23, 4/4/2012 (ICT)