VLOS:Thẻ quyền cho hình ảnh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Khi bạn truyền lên một hình, xin tuân thủ theo các luật lề về quyền tác giả. Khi bạn truyền lên một hình mới, bạn có thể điền thông tin này trong ô truyền lên, hay sửa đổi trang của hình đó nếu hình đã được truyền lên. Hiện nay có một số thẻ quyền bạn có thể sử dụng để nêu rõ giấy phép sử dụng của hình.

Chú ý: Khi dùng các thẻ quyền, xin giải thích rõ tại sao thẻ quyền này áp dụng cho hình. Ví dụ, ghi lại nguồn cung cấp hình ảnh, ghi lại lời cho phép của tác giả.

Phạm vi công cộng[sửa]

Giấy phép tự do[sửa]

Bản quyền bất cứ mục đích gì[sửa]

  • : Dùng thẻ này nếu hình có bản quyền nhưng người giữ bản quyền cho phép sử dụng với bất kì mục đích nào.

Các giấy phép GNU[sửa]

  • {{GFDL}}: Dùng thẻ này nếu hình được sử dụng theo giấy phép GFDL (tốt nhất). Nếu bạn là tác giả, bạn nên dùng thẻ này.
  • : Dùng thẻ này nếu hình được sử dụng theo giấy phép GFDL 1.2 (tốt nhất). Nếu bạn là tác giả, bạn nên dùng thẻ này.

Đang dưới bản quyền[sửa]

Chưa biết[sửa]

Bản quyền cấm sử dụng thương mại[sửa]

Bắt đầu từ nay, tất cả những hình ảnh có bản quyền mà bị cấm sử dụng thương mại hay phải xin phép trước khi sử dụng sẽ không được chấp nhận ở Wikipedia và sẽ bị xóa. Xem thêm…