Áo tàng hình điều khiển ánh sáng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ÁO TÀNG HÌNH: Cho phép một người trong suốt so với môi trường.

NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG:

Cách 1: Hạt photon đi đến tới người mặc hướng nào sẽ được điều khiển hướng ra tương ứng về phía trước.

Cách 2: Dùng một modul thu ảnh của các điểm phía sau lưng, sau đó gửi thông tin ảnh đó phát ra phía trước.

TRÌNH ĐỘ KHOA HỌC CẦN THIẾT:

Điều khiển được dòng đi của ánh sáng.

SỰ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH:

Áo được điều khiển bằng máy tính để xử lí dữ liệu ảnh sao cho giống như photon giữ đúng hướng chuyển động.

Sự điều khiển tàng hình bằng công tắc: Khi chạy chương trình máy tính trong áo thì áo tàng hình do một phần mềm kiểm soát luồng ánh sáng thu vào trong áo và xuất ra đúng trình tự ảnh mà nó đã thu được bên phía đối diện. Khi phần mềm đó ngưng kích hoạt thì toàn bộ ào lại trở thành áo bình thường.

Liên kết đến đây