Ô-xít nitric nội sinh và tính kháng thuốc của vi khuẩn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

NO nội sinh giúp vi khuẩn kháng kháng sinh[sửa]

Khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn là một trong những thách thức của y học hiện đại. Hiện tại, không ít các thuốc kháng sinh kìm hãm hay tiêu diệt vi khuẩn thông qua cơ chế tác động đến quá trình ô xy hóa của chúng. Một câu hỏi được đặt ra là liệu có thành phần nào đó được vi khuẩn sản xuất để hạn chế tác động này của kháng sinh hay không?

Gusarov cùng các đồng nghiệp tại trường Y khoa, ĐH New York đã chứng minh rằng ô-xít nitric (NO) do vi khuẩn sản sinh có khả năng bảo vệ chúng khỏi tác động của các chất do cơ thể vật chủ sản sinh hay các chất được đưa vào từ bên ngoài như kháng sinh. Nghiên cứu cũng cho rằng quá trình sản sinh ô-xít nitric được tăng cường khi có mặt của kháng sinh dẫn đến hoạt hóa enzym chống ôxy hóa superoxide dismutase làm tăng cường quá trình tạo oxy.

Như vậy, nhờ ô-xít nitric nội sinh, vi khuẩn vừa làm biến đổi kháng sinh vừa hạn chế tác động của kháng sinh đến quá trình ôxy hóa của chúng.

Đây là cơ chế được nhiều vi khuẩn gram dương trong đó có tụ cầu và vi khuẩn nhiệt thán "áp dụng" để chống lại kháng sinh.

Nghiên cứu ức chế NO nội sinh là một phương thức hạn chế vi khuẩn kháng thuốc, nâng cao hiệu qua sử dụng kháng sinh trong tương lai.

Abstract[sửa]

Bacterial nitric oxide synthases (bNOS) are present in many Gram-positive species and have been demonstrated to synthesize NO from arginine in vitro and in vivo. However, the physiological role of bNOS remains largely unknown. We show that NO generated by bNOS increases the resistance of bacteria to a broad spectrum of antibiotics, enabling the bacteria to survive and share habitats with antibiotic-producing microorganisms. NO-mediated resistance is achieved through both the chemical modification of toxic compounds and the alleviation of the oxidative stress imposed by many antibiotics. Our results suggest that the inhibition of NOS activity may increase the effectiveness of antimicrobial therapy. Xem thêm : Science 11 September 2009: Vol. 325. no. 5946, pp. 1380 - 1384.

Nguồn tin: Science, tin khác

Liên kết đến đây