Alexander Tatarnikov (diezel sun) - tôn giáo

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Alexander Tatarnikov (1993) - nghệ sĩ, triết gia, nhà sáng lập của một phong cách mới trong nghệ thuật. Chủ đề này là có liên quan đến Nghiên cứu vật thể bay không xác định, không gian và Chính thống giáo. Nhờ công việc sáng tạo, ông đã hỗ trợ Thiên chúa giáo trên thế giới.Chủ đề này là rất có liên quan trên thế giới.

Tài liệu tham khảo

Liên kết đến đây