Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên mặt đất.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên mặt đất.

I. Khí quyển.[sửa]

1. Cấu trúc của khí quyển.[sửa]

a. Tầng đối lưu.[sửa]
b. Tầng bình lưu.[sửa]
c. Tầng giữa.[sửa]
d. Tầng ion (tầng nhiệt).[sửa]
e. Tầng ngoài.[sửa]

2. Các khối khí.[sửa]

3. Frông.[sửa]

II. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất.[sửa]

1. Bức xạ và nhiệt độ không khí.[sửa]

2. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất.[sửa]

a. Phân bố theo vĩ độ địa lý.[sửa]
b. Phân bố theo lục địa và đại dương.[sửa]
c. Phân bố theo địa hình.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây