Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật.

I. Sinh quyển.[sửa]

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật.[sửa]

1. Khí hậu.[sửa]

2. Đất.[sửa]

3. Địa hình.[sửa]

4. Sinh vật.[sửa]

5. Con người.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây