Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiệu các đối tượng địa lý trên bản đồ.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiệu các đối tượng địa lý trên bản đồ.

I. Chuẩn bị.[sửa]

II. Nội dung thực hành.[sửa]

1. Nội dung.[sửa]

2. Các bước tiến hành.[sửa]

Liên kết đến đây