Bài 5: Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 5: Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

I. Khái quát về Vũ trụ, hệ Mặt Trời, Trái Đất trong hệ Mặt Trời.[sửa]

1. Vũ trụ.[sửa]

2. Hệ Mặt Trời.[sửa]

3. Trái Đất trong hệ Mặt Trời.[sửa]

II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.[sửa]

1. Sự luân phiên ngày và đêm.[sửa]

2. Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế.[sửa]

3. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây