Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

I. Nội lực.[sửa]

II. Tác động của nộpi lực.[sửa]

1. Vận động theo phương thẳng đứng.[sửa]

2. Vận động theo phương nằm ngang.[sửa]

a. Hiện tượng uốn nếp.[sửa]
b. HIện tượng đứt gãy.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây