Bài giảng Quan hệ song song và vuông góc trong không gian, Trần Văn Toàn/3

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Loạt bài giảng Quan hệ song song và vuông góc trong không gian của thày Trần Văn Toàn trong "Chương trình bổ trợ kiến thức lớp 11" của đài truyền hình TP Hồ Chí Minh trên kênh HTV4.

Phần khác[sửa]

  1. Tìm giao tuyến cho bởi yếu tố song song
  2. Đường thẳng và mặt phẳng vuông góc
  3. Hai mặt phẳng song song hoặc vuông góc
  4. Quan hệ song song và vuông góc (tổng hợp)
  5. Quan hệ song song và vuông góc (tt)
  6. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng
  7. Góc giữa hai mặt phẳng
  8. Góc giữa hai đường thẳng
  9. Sử dụng vecto trong bài toán hình học không gian
  10. Sử dụng vecto trong bài toán hình học không gian (tt)

Bài giảng của cùng tác giả[sửa]

Liên kết đến đây