Bài giảng Sinh học phổ thông, Nguyễn Ngọc Huy

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Danh sách các bài giảng Sinh học của Nguyễn Ngọc Huy, Bộ môn Sinh học, TT giảng dạy & thực hành cơ bản, ĐH Huế

  • Tiết 25: Acid nucleic và Protein - Megaupload
  • Tiết 26: Acid nucleic (tiếp theo) và Protein - Megaupload
  • Tiết 27: Sinh tổng hợp Protein - Megaupload
  • Tiết 29: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào - Megaupload

Liên kết đến đây