Bài giảng về lời hối lỗi

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Trụ trì Viện Chuyên Tu - Bà Rịa Vũng Tàu có bài giảng về lời hối lỗi, sám hối.