Bàn thêm về cấu trúc của tri thức khoa học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài viết Bàn thêm về cấu trúc của tri thức khoa học của TS. Trần Hồng Lưu đăng trên tạp chí Khoa học Xã hội gồm những điểm chính sau:

Tri-thuc-khoa-hoc.jpg
  1. Tri thức là lĩnh vực rất rộng, có thể xem xét ở nhiều cấp độ, khía cạnh khác nhau. Tri thức có thể là tri thức đời thường (còn gọi là tri thức tiền khoa học, tri thức kinh nghiệm đời thường hoặc có sách viết là tri thức thường nghiệm), tri thức nghệ thuật và tri thức khoa học (kình nghiệm và lý luận).
  2. ... tri thức khoa học bao gồm tri thức: kinh nghiệm và tri thức lý luận. Trong đó tri thức kinh nghiệm là trình độ thấp, còn tri thức lý luận là trình độ cao của tri thức khoa học.
  3. Tri thức kinh nghiệm chủ yếu thu nhận được thông qua quan sát và thí nghiệm. Nó nảy sinh một cách trực tiếp từ thực tiễn,...phản ánh cái hiện tượng, cái đơn nhất, cái cụ thể, cái trực tiếp, bề ngoài của sự vật....
  4. Để nắm bắt được bản chất sự vật thì nhận thức của con người tất yếu phải chuyển lên trình độ tri thức lý luận. Tri thức lý luận được khái quát từ tri thức kinh nghiệm. Nó tồn tại trong hệ thống các khái niệm, phạm trù, quy luật, giả thuyết, lý thuyết, học thuyết nào đó.
  5. Tri thức lý luận ở vào trình độ cao nhất của tri thức khoa học, ... là kết quả của quá trình nghiên cứu, học tập nghiêm túc, bền bỉ, có hệ thống của con người... là sự phản ánh sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn
  6. Tri thức lý luận mang lại những hiểu biết có tính bản chất, bên trong, vạch ra những mối liên hệ tất nhiên, và tính quy luật của đối tượng ... cho phép con người tiến gần sát đến chân lý về sự vật.

Thảo luận

Làm thế nào để chuyển những trí thức thực nghiệm thành tri thức lý luận? Theo TÔI thì BẠN phải VIẾT thật nhiều. Viết chính là hình thức tổng hợp và phân tích các tri thức đã có từ trước với những tri thức mới thu được từ thực nghiệm. Tạo các mối liên hệ giữa chúng. Khi đó, những tri thức thực nghiệm này đã trở thành tri thức lý luận cho các hoạt động thần kinh tiếp theo.

Trong một ấn phẩm công trình khoa học thông thường, phần Kết quả thí nghiệm chính là tri thức thí nghiệm còn phần Thảo luận là tri thức lý luận. BẠN có đồng ý như vậy không?

Liên kết đến đây