Thành viên:Ct/Note: Biến việt nam thành 1 cường quốc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
để biến việt nam thân yêu thành một đất nước phát triển hàng đầu 

trên thế giới thì có lẽ điều quan trọng nhất là nền tảng giáo dục.

trẻ em là tương lai vận mệnh của quốc gia.phải biết đầu tư đúng 

cách. chúng ta có thể chậm phát triển một chút bỏ một số công trình nhưng không thể trì hoãn việc nâng cấp giáo dục.làm thế nào ư?

Liên kết đến đây

Các ghi chú của cùng tác giả