Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kỹ thuật "bể cá"

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

là một kỹ thuật dùng cho thảo luận nhóm, trong đó một nhóm HS ngồi giữa lớp và thảo luận với nhau, còn những HS khác trong lớp ngồi xung quanh ở vòng ngoài theo dõi cuộc thảo luận đó và sau khi kết thúc cuộc thảo luận thì đưa ra những nhận xét về cách ứng xử của những HS thảo luận.

Trong nhóm thảo luận có thể có một vị trí không có người ngồi. HS tham gia nhóm quan sát có thể ngồi vào chỗ đó và đóng góp ý kiến vào cuộc thảo luận, ví dụ đưa ra một câu hỏi đối với nhóm thảo luận hoặc phát biểu ý kiến khi cuộc thảo luận bị chững lại trong nhóm. Cách luyện tập này được gọi là phương pháp thảo luận “bể cá”, vì những người ngồi vòng ngoài có thể quan sát những người thảo luận, tương tự như xem những con cá trong một bể cá cảnh. Trong quá trình thảo luận, những người quan sát và những người thảo luận sẽ thay đổi vai trò với nhau.

Bảng câu hỏi dành cho những người quan sát

  • Người nói có nhìn vào những người đang nói với mình không?
  • Họ có nói một cách dễ hiểu không?
  • Họ có để những người khác nói hay không?
  • Họ có đưa ra được những luận điểm đáng thuyết phục hay không?
  • Họ có đề cập đến luận điểm của người nói trước mình không?
  • Họ có lệch hướng khỏi đề tài hay không?
  • Họ có tôn trọng những quan điểm khác hay không?

Liên kết đến đây