Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kỹ thuật động não viết

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Khái niệm[sửa]

Động não viếtlà một hình thức biến đổi của động não. Trong động não viết thì những ý tưởng không được trình bày miệng mà được từng thành viên tham gia trình bày ý kiến bằng cách viết trên giấy về một chủ đề.Trong động não viết, các đối tác sẽ giao tiếp với nhau bằng chữ viết. Các em đặt trước mình một vài tờ giấy chung, trên đó ghi chủ đề ở dạng dòng tiêu đề hoặc ở giữa tờ giấy. Các em thay nhau ghi ra giấy những gì mình nghĩ về chủ đề đó, trong im lặng tuyệt đối. Trong khi đó, các em xem các dòng ghi của nhau và cùng lập ra một bài viết chung. Bằng cách đó có thể hình thành những câu chuyện trọn vẹn hoặc chỉ là bản thu thập các từ khóa. Các HS luyện tập có thể thực hiện các cuộc nói chuyện bằng giấy bút cả khi làm bài trong nhóm. Sản phẩm có thể có dạng một bản đồ trí tuệ.

2. Cách thực hiện[sửa]

 • Đặt trên bàn 1-2 tờ giấy để ghi các ý tưởng, đề xuất của các thành viên;
 • Mỗi một thành viên viết những ý nghĩ của mình trên các tờ giấy đó;
 • Có thể tham khảo các ý kiến khác đã ghi trên giấy của các thành viên khác để tiếp tục phát triển ý nghĩ;
 • Sau khi thu thập xong ý tưởng thì đánh giá các ý tưởng trong nhóm.

3. Ưu điểm[sửa]

 • Ưu điểm của phương pháp này là có thể huy động sự tham gia của tất cả HS trong nhóm;
 • Tạo sự yên tĩnh trong lớp học;
 • Động não viết tạo ra mức độ tập trung cao. Vì những HS tham gia sẽ trình bày những suy nghĩ của mình bằng chữ viết nên có sự chú ý cao hơn so với các cuộc nói chuyện bình thường bằng miệng;
 • Các HS đối tác cùng hoạt động với nhau mà không sử dụng lời nói. Bằng cách đó, thảo luận viết tạo ra một dạng tương tác xã hội đặc biệt;
 • Những ý kiến đóng góp trong cuộc nói chuyện bằng giấy bút thường được suy nghĩ đặc biệt kỹ.

4. Nhược điểm[sửa]

 • Có thể HS sa vào những ý kiến tản mạn, xa đề;
 • Do được tham khảo ý kiến của nhau, có thể một số HS ít có sự độc lập.

Xem thêm[sửa]

Liên kết đến đây